Take a fresh look at your lifestyle.

Hartritmestoornissen oorzaken

Een hartritmestoornis kan zich manifesteren in een aantal uiteenlopende vormen. Zo zal bij de ene patiënt het hart te snel slaan, bij de ander is het hartritme juist te traag of klopt het hart niet regelmatig.

detox sapkuur banner

Behandelen of niet

Hoewel de meeste ritmestoornissen van het hart niet direct een bedreiging vormen voor je leven, kunnen deze wel behoorlijk veel hinder met zich meebrengen. Na verloop van tijd kan een hartritmestoornis echter wel de pompfunctie van je hart verminderen. Om die reden zal een behandeling in de regel wel noodzakelijk zijn. Er zijn echter ook een aantal ritmestoornissen die altijd een behandeling vereisen omdat deze je leven wel degelijk in gevaar zullen brengen.

Soorten hartritmestoornissen

Hoewel er een breed scala aan ritmestoornissen van het hart bekend zijn, kan wel worden gesteld dat er een aantal vaker voorkomen zoals:

 • boezemfibrilleren,
 • kamerfibrilleren, ofwel ventrikelfibrilleren,
 • boezemflutter,
 • kamertachycardie,
 • hartoverslagen,
 • catecholaminerge polymorfe ventriculaire tachycardie ( afgekort CPVT),
 • Sick-sinus-syndrom,
 • Wolff-Parkinson-White-syndroom (afgekort WPW),
 • Lange QT-syndroom.

Oorzaken van hartritmestoornissen

Er zijn een aantal oorzaken van hartritmestoornissen bekend. Zo zijn onder andere de volgende factoren van invloed op het ontstaan van hartritmestoornissen:

bewust puur banner
 • een schildklier die te snel werkt,
 • een hoge leeftijd,
 • een hartinfarct dat je in het verleden hebt doorgemaakt,
 • de hartspierziekte cardiomyopathie,
 • een hartoperatie die je eerder hebt ondergaan,
 • hartfalen,
 • roken van tabakswaren,
 • gebruik van alcoholische dranken,
 • drugsgebruik,
 • een aangeboren afwijking aan je hart.

Een aantal van deze oorzaken kan zelf worden behandeld zoals een te snel werkende schildklier terwijl je op andere helemaal geen invloed uit kunt oefen zoals het bereiken van een hoge leeftijd waardoor de conditie van je hart verslechterd. Door gezond te leven en veel te bewegen kun je hart echter wel in een optimale conditie brengen en houden. Dit houdt tevens in dat je moet stoppen met roken, niet te veel of te vaak alcoholische dranken moet nuttigen en zeker geen drugs moet gaan gebruiken.

Bepaalde onderliggende oorzaken van een ritmestoornis van het hart kunnen door medisch ingrijpen worden verholpen. Hierbij kun je onder nadere denken aan de behandeling van een te snel werkende schildklier of het verhelpen van een aangeboren afwijking aan het hart. Door het wegnemen van de onderliggende oorzaak kunnen in bepaalde gevallen de hartritmestoornissen volledig verdwijnen of onder controle worden gehouden.

Uiteenlopende klachten

Doordat de oorzaken van hartritmestoornissen sterk uiteen kunnen lopen, is het ook niet vreemd dat ook de klachten van geval tot geval kunnen verschillen. Er zijn bijvoorbeeld patiënten die voelen als hun hart een keer een slag overslaat terwijl bij andere patiënten de klachten beduidend minder duidelijk zijn. Er zijn echter een aantal veel gehoorde klachten als gevolg van ritmestoornissen van het hart, zoals:

 • je hart slaat over,
 • je krijgt hartkloppingen,
 • je ervaart pijn op je borst,
 • je krijgt een drukkend gevoel op je borst,
 • je begint hevig te transpireren,
 • je wordt misselijk,
 • je krijgt een licht gevoel in je hoofd,
 • je kunt je angstig gaan voelen,
 • je krijgt een benauwd gevoel,
 • je voelt je niet lekker.

Een aantal van deze klachten is het gevolg van de verminderde pompfunctie van het hart die soms voortvloeit uit een ritmestoornis. In een dergelijk geval zal er niet voldoende bloed door je lichaam worden gepompt ondanks het feit dat je hart te snel klopt. Het hart is dan niet in staat zich voldoende met bloed te vullen waardoor je lichaam klachten zal ontwikkelen als gevolg van het ontstane zuurstoftekort in het bloed.

naturaplaza superfoods banner