Take a fresh look at your lifestyle.

Hartklep operatie

Tijdens een hartklepoperatie kan de betreffende klep worden hersteld of vervangen. Uiteraard zal het herstellen van de eigen hartklep de voorkeur. Het vervangen van een hartklep brengt immers een aantal extra risico’s met zich mee. Helaas is het herstellen van een hartklep niet in alle gevallen mogelijk zodat er over moet worden gegaan tot vervanging.

detox sapkuur banner

Herstel van een hartklep betekent dat je je eigen hartklep zult behouden. Tijdens de operatieve ingreep zijn er een tweetal mogelijkheden zo kunnen:

 • vergroeide klepbladen weer los worden gemaakt,
 • een uitgerekt klepring kleiner worden gemaakt.

Vervanging van een hartklep zal de hartklep geheel, of voor een deel, weg worden gehaald. De hartklep zal vervolgens worden vervangen door een biologische- of mechanische klep.

Vervanging hartklep

Samen met je cardioloog zul je, voor de operatie, bespreken welk soort hartklep er zal worden gebruikt ter vervanging.

bewust puur banner

Hartklepoperatie

De operatieve ingreep waarbij een hartklep wordt hersteld of vervangen valt in de categorie zware operaties. In de meeste gevallen zul je daarom ongeveer acht tot tien dagen in het ziekenhuis opgenomen blijven. Uiteraard heeft elk ziekenhuis hier eigen regels voor en zal het bovendien van patiënt tot patiënt afhangen hoe het herstel na de operatie verloopt.

Een operatie aan een hartklep neemt gemiddeld circa drie tot vijf uur in beslag. De ingreep zal uiteraard altijd onder een volledige narcose worden uitgevoerd. De operatieve ingreep verloopt als volgt:

 • door de chirurg zal het borstbeen worden geopend,
 • de twee delen zullen samen met de ribben opzij worden geduwd zodat het hart kan worden bereikt,
 • je wordt tijdens de operatie op een zogenaamde hart-longmachine aangesloten. Deze machine neemt de taken van het hart en de longen tijdelijk over zodat overal in je lichaam voldoende zuurstof en voedingsstoffen aangevoerd wordt,
 • zodra er geen bloed meer in je hart aanwezig is zal het orgaan met een speciale vloeistof worden gekoeld en vervolgens stil worden gelegd,
 • het hart wordt vervolgens open gemaakt en er zal beoordeeld worden of één of meerdere hartkleppen hersteld of vervangen zullen gaan worden,
 • na de ingreep aan de hartklep zal er weer bloed door je hart worden geleid,
 • als het hart weer functioneert, zal het borstbeen zal worden gesloten met behulp van hechten die gemaakt zijn van speciaal metaaldraad.

Alternatieve ingrepen

 • Een zogenaamde sleutelgatoperatie is in bepaalde gevallen ook mogelijk om een hartklep te herstellen of te vervangen. Bij deze ingreep wordt een aanzienlijk kleinere opening gemaakt om je hart te bereiken. Zo kan bijvoorbeeld het borstbeen slechts gedeeltelijk worden geopend of een kleinere incisie worden gemaakt bij de ribben.
 • Via de lies kan soms ook een hartklep worden hersteld of vervangen. Dit is dus geen echte operatieve ingreep. Een dergelijke ingreep is echter alleen mogelijk als de hartklep gemakkelijk te herstellen of te vervangen is. Via de lies zal er daarvoor een katheter worden ingebracht die vervolgens naar het hart zal worden geleid.

Vervangen hartklep via de lies

De laatste tijd kun je in sommige ziekenhuizen in bepaalde gevallen de aortaklep en/of de pulmonalisklep laten vervangen via de lies. Langs een katheter zal dan de aangedane hartklep worden vervangen door een biologische klep. De ingreep zal echter alleen worden toegepast bij patiënten die lichamelijk niet sterk genoeg zijn om een openhartoperatie te ondergaan.

Soms is het eveneens mogelijk om een vernauwde hartklep met behulp van een ballon weer op te rekken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde ballonkatheter die lang een bloedvat wordt ingebracht. Deze ingreep staat bekend als ballondilatatie of ballonverwijding.

naturaplaza superfoods banner