Take a fresh look at your lifestyle.

Bloeddrukval

Op het moment dat je bloeddruk opeens daalt dan zal de druk die uit wordt geoefend op je vaatwanden ook lager worden. Er is in een dergelijk geval sprake van een bloeddrukval die gepaard kan gaan met een aantal uiteenlopende symptomen zoals:

vitaminstore gezond leven banner
 • wazig zien,
 • duizeligheid,
 • de neiging tot flauwvallen,
 • misselijkheid,
 • een plotselinge versnelling van je hartslag.

Wat is bloeddrukval

Van het ene op het andere moment zal, bij een bloeddrukval, je bloeddruk dalen. Je kunt daardoor eventjes zwak voelen of zelfs flauwvallen. Je hersenen zullen tijdens een bloeddrukval val namelijk tijdelijk minder zuurstof aangevoerd krijgen dan nodig is om je lichaamsfuncties naar behoren uit te voeren.

Oorzaken bloeddrukval

Doordat je bloeddruk door een heleboel verschillende mechanismen wordt geregeld, is het niet altijd eenvoudig om één duidelijke oorzaak aan te wijzen. Onder andere je hart, je bloedvaten en je zenuwstelsel zijn bij het ontstaan van je bloeddruk nauw betrokken.

In een groot aantal gevallen zal een bloeddrukval veroorzaakt worden door een zogenaamde labiele bloeddruk. Kenmerkend voor een labiele bloeddruk zijn sterke en vaak voorkomende schommelingen in de bloeddruk. Je hebt dan te maken met erg hoge- of erg lage bloeddrukwaardes.

Zo kun je onder andere met een bloeddrukval te maken krijgen als er bepaalde verdovende medicatie wordt toegediend. Deze kan bijvoorbeeld nodig zijn om je plaatselijk te verdoven. Maar ook kun je een bloeddrukval krijgen bij het snel opstaan vanuit een liggende- of een hurkende positie. Op het moment dat je overeind komt zal er immers een relatief grote hoeveelheid bloed naar je benen stromen met als gevolg een plotselinge daling van je bloeddruk, een verstoord evenwicht en duizeligheid.

Risicofactoren

Er zijn een aantal risicofactoren bekend die een bloeddrukval kunnen veroorzaken. Zo hebben bijvoorbeeld sommige mensen een grotere kans op een bloeddrukval zoals:

 • mensen op een gevorderde leeftijd (bloeddruk veranderingen kunnen moeilijker op worden gevangen door hun lichaam),
 • mensen die last hebben van spataders (bij hen is de bloedcirculatie verstoord waardoor de bloeddruk plotseling kan verlagen als er bloed in de benen stroomt),
 • vrouwen die zwanger zijn (hebben een vernaderde hoeveelheid bloed in hun lichaam en hun bloedstroom is uitgebreid waardoor deze minder stabiel kan zijn en voor een bloedrukval kan zorgen).

In het bijzonder bij mensen op een gevorderde leeftijd kan een bloeddrukval ontstaan tijdens het opstaan. Het lichaam van een ouder persoon zal namelijk minder goed in staat zijn om de veranderde bloeddruk minder snel worden opgevangen. Oudere mensen kunnen dit (voor een deel) voorkomen door ervoor te zorgen dat ze dagelijks voldoende vocht innemen en zo hun vochtbalans op peil houden. Bovendien kan de kans op een bloeddrukval worden verkleind door, voor het opstaan, eerst een beetje te bewegen.

bewust puur banner

Maar ook door het gebruik van sommige medicijnen kan er een bloeddrukval ontstaan, bijvoorbeeld wanneer je gebruikmaakt van onder andere:

 • bloeddrukverlagende middelen,
 • vochtafdrijvende middelen
 • vaatverwijdende middelen,
 • antidepressiva,
 • angstwerende middelen.

Doordat uitdroging eveneens een bloeddrukval uit kan lokken dien je ervoor te zorgen dat je niet in oververhitte ruimtes terechtkomt nadat je kort ervoor in de kou hebt verbleven. Door de plotselinge hoge temperatuur kan je bloeddruk namelijk plotseling gaan dalen.

Als gevolg van een ongeval of ander trauma kun je ook een bloeddrukval krijgen. In de regel zal dit duiden op het verlies van veel bloed. Niet alleen uitwendig- maar ook inwendig letsel kan hiervan de oorzaak zijn. Door met spoed medische hulp te verlenen kan het leven van een slachtoffer vaak worden gered.

Indien je normaal gesproken al een lage bloeddruk hebt dan kun je eerder met een bloeddrukval te maken krijgen. Wetenschappelijk is er echter geen verband aangetoond tussen het hebben van een lage bloeddruk en het ontstaan van een bloeddrukval.

Naar de dokter met een bloeddrukval

Uiteraard dien je direct met spoed medische hulp in te schakelen als iemand een bloeddrukval krijgt als gevolg van ernstig bloedverlies. Dit is immers een levensbedreigende situatie.

Maar ook als je merkt dat je regelmatig last hebt van plotselinge duizeligheid of flauwvallen, is een bezoek aan je huisarts zeker aan te raden. Er kan dan worden onderzocht of je daadwerkelijk met een bloeddrukval te maken hebt of dat er andere oorzaken voor je klachten gevonden kunnen worden. Afhankelijk van de uitkomst van de uitgevoerde onderzoeken zal een arts kunnen bepalen of er een behandeling in gang dient te worden gezet en welke het best bij deze specifieke situatie past.

naturaplaza superfoods banner