Take a fresh look at your lifestyle.

Bloeddrukval symptomen

Op het moment dat je te maken krijgt met een zogenaamde bloeddrukval dan zal je bloeddruk plotseling onder de 90 mmHg dalen. Een bloeddrukval kan worden veroorzaakt door uiteenlopende factoren zoals door het onttrekken van vocht aan het bloed door het gebruik van bepaalde geneesmiddelen, drugsgebruik, of door een onderliggende ziekte of aandoening. Zo kunnen onder andere geneesmiddelen die worden gebruikt om je bloeddruk te verlagen een aanzienlijke invloed hebben op het ontstaan van een bloeddrukval.

vitaminstore gezond leven banner

Symptomen

Zodra er een bloeddrukval optreedt, zul je te maken krijgen met een aantal uiteenlopende symptomen.

  • Het meest bekende, en tevens het meest voorkomende, symptoom van een bloeddrukval is misselijkheid die gepaard gaat met duizelingen en soms zelfs met flauwvallen.
  • Zodra je een bloeddrukval krijgt, zul je opeens bleek gaan zien en je slap, in onder andere je benen, voelen. Ook kun je wazig gaan zien of kan er een aanval van migraine volgen. Maar ook totaal andere klachten zoals pijn in je buik of hartkloppingen kunnen duiden op een bloeddrukval.

Het is overigens niet in alle gevallen van een bloeddrukval zo dat je te maken krijgt met één of meerdere van deze symptomen. Indien je er wel last van krijgt dan kan de mate waarin de symptomen zich openbaren van persoon tot persoon, en soms zelfs van geval tot geval, verschillen. De gevolgen van een bloeddrukval hoeft dus niet voor elk mens hetzelfde te zijn. Zo zal de één bijvoorbeeld alleen een beetje duizelig worden terwijl een ander het bewustzijn volledig zal verliezen.

Medische hulp

De symptomen die bij een bloeddrukval horen, kunnen overigens ook op andere ziektes en aandoeningen duiden. Op het ogenblik dat met één of meerdere van de eerder genoemde symptomen te maken krijgt, is het dan ook sterk aan te raden om dit met je huisarts te bespreken. Op deze manier kunnen immers ernstige ziektes en aandoeningen uit worden gesloten. Om vast te stellen of het daadwerkelijk om een bloeddrukval gaat, zal een arts een aantal medische onderzoeken uit dienen te voeren.

bewust puur banner

Risicogroepen

Er zijn bepaalde groepen mensen die een grotere kans hebben om een bloeddrukval te krijgen. Hierbij kun je denken aan mensen die al een hoge leeftijd hebben bereikt, kinderen die in de groei zijn of vrouwen die in verwachting zijn. Het lichaam van een ouder persoon zal namelijk niet meer zo goed in staat zijn om veranderingen in de bloeddruk snel op te vangen. Een zwangere vrouw zal te maken krijgen met een verandering van haar bloedsomloop en de hoeveelheid bloed in haar lichaam waardoor de bloeddruk minder stabiel kan worden. Zowel voor de gezondheid van de aanstaande moeder als voor die van haar ongeboren kind is een goede controle van de bloeddruk overigens erg belangrijk.

Risicofactoren

Een bloeddrukval kan in sommige gevallen zonder duidelijke reden ontstaan. In andere gevallen kun je echter wel een bepaalde factor aanwijzen die verantwoordelijk is voor de plotselinge daling van je bloeddruk. Hierbij kun je onder andere denken aan een bloeddrukval op het moment dat je op een koude dag een erg warme ruimte binnenstapt. Hierdoor zal je bloeddruk opeens sterk gaan dalen zodat je hersenen niet genoeg zuurstof aangevoerd krijgen en een deel van de vitale lichaamsfuncties tijdelijk uitschakelen.

Ook wanneer je snel overeind komt uit een liggende- of een hurkende positie kan er een bloeddrukval ontstaan. In dergelijke gevallen zal er opeens relatief veel bloed in je benen stromen. Je hersenen zullen het dan ook tijdelijk met minder zuurstof moeten stellen waardoor er eerder genoemde klachten kunnen optreden.

Spoed

Door het verliezen van veel bloed zal je bloeddruk eveneens dalen. Bij een groot bloedverlies als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval of een trauma kun je dus te maken krijgen met een bloeddrukval. In een dergelijke situatie is het voor het slachtoffer van levensbelang dat er met spoed medische hulp wordt ingeschakeld. Zou dit immers niet gebeuren dan kun je in shock raken en zelfs komen te overlijden. Als je hersenen langere tijd te weinig zuurstof aangevoerd krijgen zullen er eerst vitale lichaamsfuncties uit worden geschakeld en uiteindelijk de hersenen zelf schade oplopen of zelfs afsterven. Alleen wanneer er op tijd de juiste medische hulp kan worden geboden heeft een dergelijk slachtoffer een goede kans om een dermate ernstige bloeddrukval te overleven.

naturaplaza superfoods banner