Take a fresh look at your lifestyle.

Blinde darmontsteking symptomen

De blindedarm, ofwel het appendix, is het wormvormig aanhangsel van de eigenlijke blindedarm. Bij een blindedarm ontsteking is de blindedarm in de regel zelf niet betrokken maar zit de ontsteking alleen in het aanhangsel. Het diagnosticeren kan zowel vrij snel en eenvoudig, als erg lastig zijn. Hoewel in de meeste gevallen blindedarm ontstekingen bij jonge mensen worden waargenomen, kan de aandoening zich op elke leeftijd openbaren.

single reizen online banner

Operatief ingrijpen

Zodra er twijfels bestaan zal er toch altijd besloten worden om de blindedarm operatief te verwijderen. De risico’s die operatief ingrijpen met zich meebrengt zijn namelijk minder groot dan wanneer de ontstoken blindedarm blijft zitten. Er kan dan perforatie plaatsvinden waardoor de inhoud in de buikholte terechtkomt en daar abcessen kan gaan vormen en voor een levensbedreigende buikvliesontsteking kan zorgen.

Pas na de operatie kan definitief worden vastgesteld of je werkelijk last een blindedarm ontsteking had. Ongeveer de helft van alle verwijderde blindedarmen is onnodig weggehaald omdat er geen sprake van een infectie bleek te zijn. Het risico op complicaties van een geperforeerde blindedarm is echter te groot om niet tot een operatie over te gaan.

Symptomen

Op het ogenblik dat je te maken hebt met een blindedarm ontsteking dan zul je last hebben van:

  • pijn rondom je navel
  • daarna vooral pijn rechtsonder in je buik
  • misselijkheid
  • braken
  • geen eetlust
  • diarree
  • eventueel een verhoogde lichaamstemperatuur (koorts).

Wanneer er zacht rechtsonder op je buik wordt gedrukt dan zal de pijn erger worden. Zodra de druk weer verdwijnt, zal er wederom pijn ervaren worden.

bewust puur banner

Medisch onderzoek

Zodra je je met klachten van een blindedarm ontsteking meldt bij een ziekenhuis dan zal er op de eerste plaats een beetje bloed af worden genomen. Dit bloed zal in het laboratorium worden onderzocht op signalen die wijzen op een ontsteking. Als dat het geval is zal de bezinking van het bloed verhoogd zijn en zullen er meer witte bloedcellen dan normaal aanwezig zijn in je bloed. Bloedonderzoek kan overigens niet altijd volledige zekerheid geven op de aanwezigheid van een blindedarm ontsteking. Om die reden zal er ook een echoscopie worden uitgevoerd om meer zekerheid te krijgen.

Operatie

Om van de pijnklachten verlost te raken en om de gevaarlijke complicaties van de blindedarm ontsteking tegen te kunnen gaan is het noodzakelijk dat het wormaanhangsel van de blindedarm operatief wordt verwijderd. Een dergelijke operatie kan op twee manieren worden uitgevoerd:

  • door middel van een kijkoperatie en een laparoscopische verwijdering van het ontstoken deel<
  • door het maken van een kleine incisie rechtsonder in je buik om het aangedane deel van de blindedarm te verwijderen.

Na een blindedarm operatie zal vaak worden besloten om door middel van een infuus, preventief, antibiotica toe te dienen om eventuele infecties te voorkomen.

Complicaties

Indien de symptomen van een blindedarm ontsteking niet op tijd worden herkend en de klachten dus niet worden behandeld dan kan er een opening in de wand van de ontstoken blindedarm ontstaan. Het gevolg daarvan is een zogenaamde gegeneraliseerde ontsteking van het buikvlies. Een typisch symptoom van een buikvliesontsteking is pijn in je schouder.

Chronische blindedarm ontsteking

Sommige personen zullen van tijd tot tijd last hebben van vage klachten die overeenkomsten vertonen met de symptomen van een blindedarm ontsteking. Er zijn onder deze personen een heleboel mensen die zich beter voelen gaan nadat hun blindedarm operatief is weggehaald. Toch is het nog niet bekend of er sprake kan zijn van een chronische blindedarm ontsteking. Evenmin is duidelijk hoe vaak dergelijke klachten voorkomen.

naturaplaza superfoods banner