Take a fresh look at your lifestyle.

Hersenbloeding genezen

Een hersenbloeding wordt ook vaak aangeduid als een CVA (Cerebro vasculair accident). De bloeding in de hersenen is vaak het gevolg van een verslechterde bloedcirculatie in dit deel van het lichaam. De gevolgen van een hersenbloeding variëren van persoon tot persoon en worden vooral beïnvloed door de plaats in de hersenen waar er een bloeding is opgetreden.

single reizen online banner

Gevolgen

Circa één op de vijf mensen die een hersenbloeding hebben gehad zullen binnen één jaar na deze gebeurtenis komen te overlijden. De overige patiënten hebben in de regel te maken met uiteenlopende fysieke- en mentale stoornissen. Twee jaar na de hersenbloeding zal er weinig, of geen, verbetering meer waargenomen worden maar kan de betreffende persoon wel geleerd hebben om beter om te gaan met de gebreken die over zijn gebleven.

Behandelen

Wanneer een hersenbloeding behandeld wordt, kunnen er een drietal fasen worden onderscheiden:

bewust puur banner
  1. de acute fase: direct na het ontstaan van de hersenbloeding. Er dient in deze fase zo snel mogelijk medische zorg te worden verleend.
  2. de herstel-/revalidatie fase: de dagelijkse activiteiten worden weer opgepakt, bijvoorbeeld zichzelf wassen, aankleden en eten. Logopedie en fysiotherapie helpen in deze fase respectievelijk het spreken en bewegen verbeteren. Pas later zal de cognitieve revalidatie mogelijk aan de orde komen. Tot een jaar na de hersenbloeding kan er nog enig herstel optreden.
  3. de chronische fase: de verwerking staat in deze fase centraal en is daarom gericht op het leren omgaan met de blijvende beperkingen en het accepteren en het verwerken van de hersenbloeding en de ondersteuning die nodig is. In de chronische fase zal de mate van het herstel steeds minder worden.

Stroke-unit

Na een hersenbloeding heb je op de eerste plaats goede zorg nodig, Verder is het van essentieel belang dat complicaties worden voorkomen en/of behandeld. Samen met het maken van een begin met de revalidatie zal dit alles plaatsvinden zodra je op de zogenaamde stroke-unit in het ziekenhuis aankomt. Door een goede behandeling op de stroke-unit kan een hersenbloeding nooit helemaal genezen maar wel kan hierdoor de invaliditeit worden beperkt en de onafhankelijkheid van anderen juist worden vergroot.

Overleven

Wanneer je, na een hersenbloeding, op een stroke-unit wordt behandeld en opgenomen dan zal de overlevingskans aanzienlijk groter zijn dan wanneer je op een algemene afdeling zou zijn verpleegd en behandeld. Een jaar na een hersenbloeding blijken mensen die op een stroke-unit opgenomen zijn geweest:

  • een kleinere kans te hebben om te overlijden aan de gevolgen van de hersenbloeding,
  • kleinere kans om ontslagen te worden uit het ziekenhuis om vervolgens, in plaats van naar huis, naar een verpleeghuis te gaan,
  • eerder onafhankelijk te zijn van zorg van anderen.
    Deze positieve resultaten zijn overigens niet afhankelijk van factoren zoals geslacht, leeftijd en de ernst van de hersenbloeding.

Medicatie

Steeds meer wordt er gebruik gemaakt van medicatie om te voorkomen dat er in de toekomst nogmaals een hersenbloeding op zal treden. Zo worden antihypertensiva, plaatjesaggregatie-remmers en statines voorgeschreven om de kans op een nieuwe hersenbloeding zo klein mogelijk te maken.

naturaplaza superfoods banner