Take a fresh look at your lifestyle.

Symptomen van diabetes

Er zijn een aantal symptomen die als typisch kunnen worden beschouwd van diabetes. Bepaalde mensen die lijden aan diabetes type 2 hebben echter symptomen die zo mild van aard zijn dat ze niet direct opgemerkt zullen worden. Symptomen die echter veel voorkomen onder personen die door het leven gaan met diabetes zijn:

single reizen online banner
 • Vaker dan normaal moeten plassen,
 • Je hebt meer dorst dan normaal,
 • Je hebt erge honger, zelfs wanneer je hebt gegeten,
 • Je voelt je extreem vermoeid,
 • Je hebt last van wazig zicht,
 • Wondjes en blauwe plekken zullen maar langzaam genezen,
 • Je verliest lichaamsgewicht, zelfs als je meer dan normaal eet (bij diabetes type 1),
 • Je handen en/of voeten tintelen, zijn pijnlijk of gevoelloos (bij diabetes type 2).

Een vroege herkenning en behandeling van diabetes kan gelukkig de kans op de ontwikkeling van complicaties die voortvloeien uit deze ziekte voor een groot deel af laten nemen.

Ondanks dat er talloze overeenkomsten op te noemen zijn voor diabetes type 1 en diabetes type 2, is de oorzaak van elke afzonderlijke vorm totaal verschillend. En ook de behandeling zal er in de regel volkomen anders uitzien. Bepaalde mensen, in het bijzonder volwassenen die vrij recent gediagnosticeerd zijn met diabetes type 1, kunnen last hebben van symptomen die lijken op die van diabetes type 2 en juist deze gelijkenis kan voor verwarrend zorgen.

Symptomen van diabetes type 1 bij een baby of een kind

Het besef verhogen dat ook jonge kinderen, en dus eveneens baby’s, diabetes type 1 kunnen krijgen, kan ouders helpen om te weten op welk moment hun kleintje gecontroleerd dient te worden op type 1 diabetes. Als ouder dien je alert te zijn op de volgende symptomen. Het jonge kind:

 • moet vaak plassen,
 • drinkt grotere hoeveelheden dan normaal,
 • verliest lichaamsgewicht,
 • is voortdurend moe
 • wordt snel ziek.

Wanneer dit het geval is, dan is dit het klassieke beeld van een kind dat lijdt aan diabetes type 1 waarbij de ziekte zich net openbaart. Op het ogenblik dat een kind dat al zindelijk en ’s nachts droog is weer in bed begint te plassen, dan kan diabetes de mogelijke boosdoener zijn.

Ondanks dat het vrij eenvoudig is om de diagnose diabetes te stellen bij een kind door een bloedglucosetest uit te voeren bij de huisarts of in een ziekenhuis, zal het meest lastige zijn de symptomen te herkennen en te weten wanneer een het kind gecontroleerd dient te worden. Het besef verhogen dat jonge kinderen, en dus ook baby’s, diabetes type 1 kunnen krijgen, kan een ouder helpen om op tijd in actie te komen.

bewust puur banner

Soms kunnen kinderen diabetische ketoacidose (DKA) hebben als zij de diagnose diabetes gesteld krijgen. Indien er niet voldoende insuline aanwezig is in het lichaam, dan kunnen de concentraties van een zuur) de zogenaamde ketonen) gaan stijgen. Diabetische ketoacidose dient overigens altijd te worden beschouwd als een medisch noodgeval dat gewoonlijk een opname in het ziekenhuis zal vereisten en dat direct medische zorg met insuline en een vochtinbrengend infuus zal vragen. Na het stellen van de diagnose en het op gang brengen van een tijdige behandeling kunnen bepaalde kinderen een fase doormaken waarin ze weer genoeg insuline aan lijken te maken. Het lijkt dan wellicht alsof het kind van de diabetes is genezen, maar na verloop van tijd zal het toch bepaalde doses insuline nodig hebben om hun bloedglucosewaarden binnen de normale marges te kunnen houden.

Symptomen van diabetes type 1 bij volwassenen

Indien een volwassene gediagnosticeerd wordt met diabetes, dan worden ze doorgaans ten onrechte verteld dat ze lijden aan diabetes type 2. Dit komt omdat er nog altijd een gebrek aan duidelijkheid is binnen de medische wereld ten aanzien van diabetes type 1, en dan in het bijzonder het feit dat deze ziekte op iedere leeftijd zich kan openbaren. Het kan tevens lastig zijn omdat bepaalde volwassenen die lijden aan diabetes type 1 aanvankelijk vaak zich niet ziek voelen. Hun dokter zal weliswaar een verhoogd bloedglucoselevel meten als er een routinebezoek aan zijn, of haar, praktijk wordt gebracht en zal hen dan om te beginnen op dieet zetten, meer lichaamsbeweging aanraden en vaak oraal geneesmiddel voorschrijven om de ziekte in de hand te kunnen jouden. Anderzijds zijn er mensen waar het bij lijkt alsof ze diabetes type 2 hebben (dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn van een bepaalde etnische afkomst zijn en/of personen die kampen met overgewicht), maar ze blijken uiteindelijk tocht te lijden aan diabetes type 1. Het kan zelfs voor de meest slimme arts niet eenvoudig zijn om een ​​dergelijke diagnose direct juist te stellen.

Wellicht gaat het om een ander type diabetes

Indien jij, of iemand die je kent, de diagnose diabetes type 2 heeft gekregen, maar er geen goede reactie volgt op de typische behandelingen voor dit type diabetes, dan kan het de moeite waard zijn om een endocrinoloog een bezoekje te brengen zodat vast kan worden gesteld welk type diabetes er werkelijk aanwezig is. In het algemeen zullen er zogenaamde antilichaamonderzoeken, en mogelijk een meting van het C-peptidelevel, uitgevoerd dienen te worden om de juiste diagnose te kunnen stellen.

Zwangerschapsdiabetes

Vrouwen die last hebben van zwangerschapsdiabetes hebben in de meeste gevallen geen last van symptomen, om die reden is het van cruciaal belang dat vrouwen die een verhoogd risico lopen op het juiste moment in hun zwangerschap hierop getest worden. Gedurende een zwangerschap, doorgaans rond de vierentwintigste zwangerschapsweek, ontwikkelen een heleboel vrouwen zogenaamde zwangerschapsdiabetes. Een diagnose zwangerschapsdiabetes wil echter niet zeggen dat je al leed aan diabetes voordat je zwanger werd, of dat je na de bevalling diabetes krijgt. Maar het is wel van belang om het advies van je behandelde arts met betrekking tot je bloedglucosespiegels, glucose is de meest belangrijke suiker in het bloed en tevens de meest belangrijke energiebron van het lichaam. Om ervoor te zorgen dat de aanstaande moeder en haar ongeboren baby gezond blijven, is het echter wel zaak dat de adviezen die door de behandelde arts worden gegeven strikt op worden gevolgd.

Symptomen van complicaties als gevolg van diabetes

Wanneer je al gediagnosticeerd bent met diabetes, maar je je desondanks zorgen maakt over bepaalde symptomen die wellicht veroorzaakt worden door complicaties die op hun beurt weer verband houden met deze ziekte, dan is het altijd verstandig om in actie te komen. Het hebben van diabetes zal namelijk de kans groter maken dat je talloze ernstige gezondheidsproblemen gaat ontwikkelen. Het goede nieuws is echter dat met behulp van een tijdige en goede behandeling en het aanbrengen van bepaalde aanbevolen veranderingen in je levensstijl een groot aantal mensen die lijden aan diabetes toch deze complicaties kan voorkomen, of in elk geval af kunnen remmen.

Kom meer te weten over diabetes

Wanneer je nog vragen hebt, of als je je zorgen maakt, over de symptomen van diabetes, dan is het goed om hier niet mee rond te blijven lopen. Je kunt met je zorgen of vragen altijd terecht bij je huisarts (of behandeld specialist in het ziekenhuis), maar in veel gevallen ook terecht bij lotgenotengroepen of- communities om wat extra begrip en ondersteuning te vinden.

naturaplaza superfoods banner