Take a fresh look at your lifestyle.

Kanker is één van de belangrijkste doodsoorzaken in de westerse wereld tegenwoordig. Toch is deze ziekte nog altijd voor een heleboel mensen een zeer beladen onderwerp. Kanker is namelijk een ziekte waaraan je, volgens een groot aantal mensen, zonder twijfel door komt te overlijden. Gelukkig heeft de medische wetenschap de laatste jaren niet stilgezeten en zijn er steeds meer behandelmethodes ontwikkeld die verschillende kankersoorten weten te genezen.

single reizen online banner

Als er wordt gesproken over kanker dan kan daar een grote groep aandoeningen mee worden bedoeld waarbij lichaamscellen ongecontroleerd gaan groeien of zich delen.

Voorkomen

In steeds meer westerse landen zijn de overheden zich ervan bewust geworden dat, door middel van uiteenlopende preventie- en voorlichtingscampagnes, het aantal kankergevallen kan worden teruggedrongen. Om de kans op het ontwikkelen van kanker zoveel mogelijk te kunnen voorkomen is een gezonde manier van leven echter essentieel.

Oorzaken

Kanker is een ziekte die door een heleboel verschillende factoren kan worden veroorzaakt. In een groot aantal gevallen zal er zelfs sprake zijn van een combinatie van factoren. Een aantal van dergelijke factoren kun je zelf beïnvloeden terwijl andere juist weer vaststaande gegevens zijn zoals je leeftijd en geslacht. Daarbij komt verder nog dat er nog altijd een heleboel zaken niet volkomen duidelijk zijn rondom kanker.

bewust puur banner

Risico

Vandaag de dag is het nog niet mogelijk om de risico’s op het krijgen van kanker volledig uit te bannen. De reden hiervoor kan worden gevonden in het feit dat er te veel factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van deze ziekte. Slechts op een gering aantal van deze factoren kun je zelf invloed uitoefenen.

Wel kun je de mate van het risico op het ontwikkelen van kanker verkleinen door een gezonde levensstijl aan te nemen. De kans op het krijgen van kanker zal dan weliswaar niet volledig verdwijnen maar wel tot een minimum beperkt worden. Helaas krijgen ook mensen die altijd erg gezond hebben geleefd in bepaalde gevallen ook te maken met kanker. Met andere woorden: zelfs een gezond levenspatroon zal kanker nooit helemaal buiten de deur kunnen houden.

Hoewel je op de biologische, erfelijke- en omgevingsfactoren niet, of nauwelijks invloed uit kunt oefenen, zijn de factoren die betrekking hebben op je levensstijl wel degelijk een keuze die je zelf maakt. Je beslist immers zelf of je gaat roken, en of je voor gezonde voeding kiest.

Ontdekking

Op het moment dat kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt zal de kans op genezing, en overleving, vaak aanzienlijk groter zijn. Het is dus van essentieel belang dat je symptomen in een beginfase ontdekt. Dit zal echter niet altijd even gemakkelijk zijn omdat bepaalde symptomen niet alleen op kanker maar ook op een aantal andere aandoeningen of ziektes kunnen wijzen. Op het ogenblik dat je twijfelt aan je gezondheidstoestand, of aan een bepaald symptoom, dan is het absoluut aan te raden dit met je huisarts te bespreken.

naturaplaza superfoods banner