Take a fresh look at your lifestyle.

Hoe aerobe trainingen (sporten) verstijving van het hart tegengaat

Het belang van aerobe trainingen

Recent uitgevoerd onderzoek heeft bewezen dat het geregeld doen van aerobe trainingen en oefeningen kan helpen om de “verstijving” van de hartspier als gevolg van diastolische dysfunctie, om te keren. Diastolische dysfunctie zal er in een groot aantal gevallen voor zorgen dat er een aanzienlijke vermindering van de inspanningscapaciteit ontstaat en kan zelfs leiden tot een vorm van hartfalen die bekend staat als diastolisch hartfalen. Een programma van aerobe trainingen en oefeningen kan de symptomen van diastolische dysfunctie verbeteren en daarmee eveneens de kwaliteit van leven ten goede komen.

single reizen online banner

Werking van het hart

Het kloppen van het hart kan worden verdeeld in een tweetal fasen:

  • de pompfase (op het moment dat de hartspier samentrekt en het bloed verder stuwt in de slagaders),
  • de ontspanningsfase (als het hart zich vult met bloed om zich voor te bereiden op de volgende hartslag).

De pompfase wordt in de medische wereld ook aangeduid als systole, terwijl er van diastole gesproken wordt zodra de ontspanningsfase wordt bedoeld. Bij diastolische disfunctie beïnvloedt een verstijving van de hartspier de diastolische fase van de hartslag met als gevolg dat voor de ontspannende hartspier lastiger wordt om zich volledig met bloed te vullen.

Oefeningen en diastolische dysfunctie

Oefeningen voor een betere conditie en spierwerking vind je op 90 minuten lang. De site voor sportieve mensen, zowel mannen als vrouwen.

Hoe werken aerobe trainingen?

Op momenten dat je aan het sporten bent, zal je hart normaal gesproken in staat zijn om de hoeveelheid bloed, die het met elke hartslag door je bloedvaten wordt gepompt aanzienlijk te verhogen. Een deel van deze toename is zelfs natuurlijk te noemen door de sterkere samentrekking van het hart tijdens de pompfase. Op deze manier is het hart immers in staat om het bloed sneller rond te pompen. Maar even belangrijk is het vermogen van het hart om zich vervolgens weer snel met bloed te vullen in de ontspanningsfase. Diastolische dysfunctie, een verstijfde hartspier, zorgt er echter voor dat het opnieuw vullen van het haar wordt vertraagd.

Als gevolg hiervan zal de hoeveelheid bloed die het hart verder kan pompen bij iedere hartslag dus beperkt. Patiënten die lijden aan diastolische dysfunctie hebben over het algemeen dan ook een beperkte inspanningscapaciteit en klagen vaak over kortademigheid bij een relatief geringe lichamelijke inspanning.

bewust puur banner

Hoe aerobic oefeningen kunnen helpen bij diastolische dysfunctie

Het is al lange tijd bekend dat het regelmatig doen van aerobe oefeningen de inspanningscapaciteit en kwaliteit van leven aanzienlijk kan verbeteren bij mensen die lijden aan een vorm van hartfalen die in verband kan worden gebracht met een verzwakte, verwijde hartspier (een aandoening die ook bekend staat als gedilateerde cardiomyopathie).

Onlangs is aangetoond dat soortgelijke resultaten kunnen worden behaald met aerobe oefeningen die door patiënten met diastolische dysfunctie uit worden gevoerd. In het bijzonder kan het geregeld doen van aerobe oefeningen daadwerkelijk de verstijving van de hartspier verminderen en de vulling van het hart tijdens de ontspanningsfase verbeteren.

Gerandomiseerde onderzoeken die gehouden werden onder bij patiënten die lijden aan diastolisch hartfalen hebben aangetoond dat het regelmatig uitvoeren van aerobe oefeningen, voor de duur van drie tot vier maanden, de inspanningscapaciteit, de symptomen van kortademigheid als gevolg van lichamelijke inspanning en de kwaliteit van leven fors kan verbeteren.

Krachttrainingen kunnen soms het probleem verergeren

Het is van belang om te benadrukken dat bij diastolische dysfunctie het wel een aerobische oefening moet betreffen en dat er dus geen sprake mag zijn van gewichtheffen of een krachttraining die juist de stijfheid van het hart versterkt. In de praktijk is er immers bewijs geleverd dat bij deze personen het doen van krachttrainingen het bestaande probleem kan verergeren doordat de hartspier hierdoor hypertrofie (dikker) wordt op een manier die de hartstijfheid toe laat nemen. Lees ook ons artikel over hartfalen

Aerobische oefeningen, die in de regel zullen bestaan uit lopen, fietsen of joggen, zijn een meer constante, maar ook minder intensieve, vorm van lichaamsbeweging waarbij aan de energiebehoefte van de spieren voldaan wordt door middel van het verbruik van zuurstof.

Wanneer je lijdt aan diastolische dysfunctie

Op het moment dat je lijdt aan diastolische dysfunctie, dan is de kans groot dat je baat hebt bij het volgen van een aerobische oefenprogramma. Niet alleen zul je je daardoor na een paar maanden waarschijnlijk beter voelen, maar ook kun je een begin maken met het omkeren van de stijfheid van je hartspier en (van nog groter belang) het ontstaan van diastolisch hartfalen tegen te gaan. Je dient dan ook zeker met je arts in overleg te gaan over het starten van aerobe oefeningen, of zelfs over het deelnemen aan een speciaal revalidatieprogramma voor het hart om je zo een aardig eind op de juiste weg te helpen.

naturaplaza superfoods banner