Take a fresh look at your lifestyle.

Pijn aan de achterzijde van de hiel

Pijn aan de zijkant van de hiel (in de medische wereld ook vaal aangeduid als laterale hielpijn) kan een aantal uiteenlopende oorzaken hebben.

single reizen online banner

Op het ogenblik dat een arts het heeft over pijn in de punt van de hiel, dan zal hij of zij de pijn bedoelen die achter de hiel wordt gevoeld. En dus niet de pijn die onder de hiel kan worden ervaren.

Pijn onder de hiel, aan de onderzijde van de voet, heeft immers diverse oorzaken, onder meer:

  • Tarsaal tunnelsyndroom,
  • Plantaire fasciitis (ontsteking van de bindweefselband die onder voet doorloopt)
  • Hielspoor.

Posterior hielpijn, dus pijn achter de hiel, is in de regel het gevolg van één van de volgende oorzaken:

  • Achillespeesontsteking is een veel voorkomende diagnose en betreft de ontsteking van de pees die ligt aan de achterzijde van de enkel. Doorgaans wordt pijn direct gevoel op de plaats waar de pees zich bevindt. Deze kan eveneens worden ervaren op het punt waar de pees aan het hielbeen (calcaneus) vastzit. Degeneratieve veranderingen, zoals kleine scheurtjes in de pees en de afzetting van calcium in de aangedane pees kunnen een bijdrage leveren aan dit probleem.
  • Retrocalcaneale bursitis is een irritatie van één van de slijmbeurzen (bursa) die achter het hielbeen zijn gelegen, en die bedoeld zijn om dit contactgebied te beschermen. Het komt geregeld voor dat deze slijmbeurzen geïrriteerd raken, wat op beurt weer zal leiden een zogenaamde slijmbeursontsteking, dus zal er sprake zijn van een ontsteking en van pijn achteraan in de hiel. De behandeling van een slijmbeursontsteking (bursitis) zullen we hieronder verder uitlichten.
  • Hielspoor: kan een lange tijdsspanne in beslag nemen. Het betreft een botuitsteeksel dat zich aan de achterkant van het hielbeen heeft gevormd en dat de achillespees kan beïnvloeden. Dit benige uitsteeksel kan in de loop van de tijd groter worden. Het extra gevormde botweefsel kan de omringende weefsels echter gaan irriteren en een slijmbeursontsteking veroorzaken (zoals we al eerder in dit artikel hebben beschreven). De ontsteking zal dus ontstaan in de omliggende slijmbeurs, of slijmbeurzen.

Het stellen van de diagnose en het vinden van de oorzaak van posterieure hielpijn kan lastig zijn, omdat het niet ongewoon is dat deze diagnoses naast elkaar aanwezig zijn. Iemand die last heeft van een hielspoor kan bijvoorbeeld ook met een slijmbeurs ontsteking te kampen hebben in dat deel van de voet.

bewust puur banner

Om die reden dienen beide diagnoses worden overwogen zodat er een effectieve behandeling van de pijn in de hiel aan de achterzijde van de benen in gang kan worden gesteld. Andere oorzaken van posterieure hielpijn die eveneens moeten worden overwogen, zijn plantaire fasciitis, stressfracturen van het hielbeen en het zogeheten os trigonumsyndroom.

Behandelen van posterieure hielpijn

De meeste mensen die lijden aan posterieure hielpijn kunnen effectief worden behandeld met behulp van simpele, niet-chirurgische behandelingen. Het is echter altijd van belang om de oorzaak van de pijnklachten te kennen voordat je met een behandelingsprogramma van start gaat.

Een stressfractuur kan bijvoorbeeld krukken en een beperking van de belasting van de aangedane voet vereisen, terwijl een ander probleem geen enkele beperking vraagt op het gebied van gewichtsbelasting zal vragen. Om deze reden dient de behandeling pas te worden gestart nadat er een juiste en nauwkeurige diagnose gesteld is.

Een van de meest voorkomende behandelingen die voor deze aandoeningen aan wordt gewend, is een lichte strekking van de achillespees en de plantaire faccia. Door de beweeglijkheid van het achterste deel van de voet te verbeteren, kunnen een groot aantal van dit soort aandoeningen worden verbeterd alleen maar met behulp van een simpele, niet-invasieve, niet-medicamenteuze behandelmethode.

naturaplaza superfoods banner